Criteria

Jaarlijks stelt de Stichting Marline Fritzius een bescheiden bedrag beschikbaar voor het verstrekken van donaties aan organisaties of particuliere initiatiefnemers die kunstzinnig onderwijs willen aanbieden aan mensen met afasie.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op grond van een aantal criteria.
De belangrijkste zijn:

  • Het moet duidelijk zijn dat zonder financiele steun van de stichting de activiteit geen doorgang kan vinden.
  • De activiteit moet ten goede komen aan minimaal 5 mensen met afasie.
  • De activiteit moet periodiek (bij voorkeur wekelijks) plaatsvinden.
  • De bijeenkomst wordt door een kunstenaar verzorgd.
  • De bijeenkomsten dienen voor iedereen met afasie toegankelijk te zijn. Ongeacht van waar de cursist woonachtig is en of er wel of niet een Wmo-bijdrage wordt verstrekt.
  • De aanvraag moet worden ingediend m.b.v. het aanvraagformulier.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Er zijn enkele formulieren beschikbaar: voor het aanvragen van donatie en voor de verslaglegging.