Susan | Drieluik | Collage

Dit drieluik representeert drie perioden. Links de tijd vóór afasie, in het midden is de verbeelding van het herseninfarct dat leidde tot afasie en rechts representeert de herstelperiode.