Gezellige afscheidsborrel voor Mickey

Mickey Philips was zeven jaar begeleidend kunstenaar bij Stichting Marline Fritzius. Recent besloot ze om te stoppen en zich honderd procent te focussen op haar eigen kunst. Haar kunstwerken zijn zo populair, dat ze eigenlijk geen tijd meer heeft om er andere dingen naast te doen. Donderdag 15 juli vond er een afscheidsborrel plaats in en vooral buiten voor ons atelier in Amsterdam.

Mickey kreeg kadootjes en werd door toegezongen door collega’s, deelnemers die ze begeleidde, vrijwilligers en andere medewerkers van Stichting Marline Fritzius.

Hanna houdt een speech tijdens de afscheidsborrel van Mickey.

Hanna Velthoen, die de dagelijkse leiding heeft over de stichting, gaf een geëmotioneerde speech: ‘Betrokken, sociaal vaardig, authentiek en creatief, zo vonden we Mickey al bij het sollicitatiegesprek. Ons enthousiasme werd al snel bevestigd toen je een expositie organiseerde voor jouw groep. Iedereen kreeg een eigen hoekje voor hun authentieke werk. Familieleden en vrienden van deelnemers met afasie, kregen soms tranen in hun ogen toen ze het werk van hun dierbaren zo prachtig georganiseerd en zo zorgvuldig geëxposeerd zagen. Dit is precies zoals Marline het heeft bedoeld,’ vertelde Hanna.

Mickey kreeg ook een tekening van een van de deelnemers waar ze een speciale band mee had, en die inmiddels helaas is overleden.

Zelf deelde ze mooie, zelfgemaakte citroenen uit. ‘Ik heb citroenen gemaakt, omdat het zuur is dat ik wegga,’ zei Mickey met een glimlach.

Wat de afscheidsborrel vooral toonde, is hoe blij wij in de afgelopen jaren waren met Mickeys inzet voor de stichting en de deelnemers met afasie die ze iedere keer met kennis, compassie en humor begeleidde in ons atelier. We gaan haar zeker missen en blijven haar nieuwe kunstcreaties volgen. Volg Mickey bijvoorbeeld op haar Instagramaccount.

Een paar weken geleden spraken we Mickey tijdens een van de schildersessies in het atelier: