Coördinatoren ateliers

Afasie-ateliers in Nederland

Kunstenaar Marline Fritzius (1936-2006) werd op 40-jarige leeftijd afatisch. Dat zij na een moeilijke tijd opnieuw ging schilderen gaf haar leven weer meer houvast. Marline ontdekte hoe plezierig het is om je te kunnen uiten zonder woorden. Om lotgenoten ook die kans te bieden, richtte zij de Stichting Marline Fritzius op.

In haar voormalig atelier in Amsterdam schilderen en boetseren wekelijks 60 mensen met afasie. Buiten Amsterdam zijn, verspreid over Nederland, ook afasie-ateliers ontstaan. Vaak in samenwerking met afasie-centra.

Lees hier meer over de waardevolle betekenis van ateliers voor mensen met afasie.

Wil je een afasie-atelier beginnen & coördineren?

Stichting Marline Fritzius stelt donaties beschikbaar voor organisaties of particuliere initiatiefnemers die een afasie-atelier oprichten. Bij gebleken succes bestaat de mogelijkheid voor een jaarlijkse vervolgdonatie.

Als coördinator ben je contactpersoon voor de Stichting Marline Fritzius, en verzorg je de jaarlijkse de aanvraag voor en verantwoording van de donatie(s). Deze taken nemen overigens weinig van je tijd. Indien de donatie wordt toegekend, vergoedt deze het honorarium van de door jou geworven kunstenaar en materialen.

Wat komt er kijken bij het opzetten van een afasie-atelier

Het opstarten van een afasie-atelier vergt in het begin enige extra tijd en aandacht. Bijgaand een aantal aandachtspunten op een rij:

 • Neem eens een kijkje in een bestaand afasie-atelier in de buurt.
 • Zorg voor een (rolstoeltoegankelijke) locatie.
 • Werf deelnemers en maak een wachtlijst.
 • Maak je atelier bekend in een verwijzers-netwerk.
 • Een digitale en papieren folder hiervoor is belangrijk.
 • Werf een kunstenaar. Waar deze kunstenaar aan moet voldoen zie je hieronder bij de donatiecriteria. Stichting Marline Fritzius kan vragen naar een CV van de kunstenaar.
 • Zorg voor extra ondersteuning van vrijwilliger.
 • Neem eventuele drempels voor deelnemers weg.

Ik heb interesse, wat nu?

Als je een afasie-atelier wilt beginnen, neem dan voordat je je aanvraag doet eerst contact op met Stichting Marline Fritzius voor een vrijblijvend en informatief gesprek. De stichting adviseert en ondersteunt je bij de voorbereidingen en is altijd bereikbaar voor vragen.

Criteria aanvraag donatie

Het bestuur van de Stichting Marline Fritzius beoordeelt de aanvragen voor donaties op grond van een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

 • De doelgroep van het atelier betreft uitsluitend mensen met afasie.
 • Het moet duidelijk zijn dat zonder financiële steun van Stichting Marline Fritzius het afasie-atelier geen doorgang kan vinden.
 • Een schilder-/boetseergroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 mensen met afasie.
 • De bijeenkomsten vinden periodiek plaats. Bij voorkeur wekelijks.
 • De bijeenkomst wordt door een kunstenaar begeleid. Dat wil zeggen: iemand die geschoold is als kunstenaar en voor wie het maken van kunst zijn/haar kernactiviteit is, en geen creatief therapeut of activiteitenbegeleider is.
 • De bijeenkomsten dienen voor iedereen met afasie toegankelijk te zijn. Onafhankelijk van waar de deelnemer woonachtig is (ook mensen met afasie die in een zorgvoorziening wonen dienen te worden toegelaten) en ongeacht of er wel of geen Wmo-bijdrage wordt verstrekt.
 • Een selectie van de gemaakte kunstwerken wordt gefotografeerd en gemaild naar de communicatiemedewerker van de stichting, zodat deze online gepubliceerd kunnen worden op de atelierpagina en op sociale media. Tenzij een deelnemer dat niet op prijs stelt.
 • Het organiseren van exposities wordt toegejuicht, maar is geen voorwaarde.

Aanvraag donatie

Aanvraag en verantwoording van de donaties
Stichting Marline Fritzius stuurt jou als coördinator jaarlijks een aankondiging om je te herinneren aan de sluitingsdatum voor de aanvraag én de verantwoording.

We stellen het zeer op prijs wanneer je ons tussentijds op de hoogte houdt van exposities van werk van jullie deelnemers of andere leuke bijzonderheden.

Wil je een donatie-aanvraag doen?
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Vraag je voor de allereerste keer een donatie aan, neem dan eerst contact op met de landelijke coördinator Hanna Velthoen.

Verantwoording donatie

Wil je inhoudelijk en financieel verslag doen van het afgelopen jaar?
Klik dan hier Verslagleggingsformulier.

Belangrijke data donatie-procedure

 • 15 september: Aankondiging om aanvraag te doen voor het volgende jaar.
 • 01 november: Sluitingsdatum aanvragen.
 • 25 november: Uitslag toekenning/afwijzing aanvragen.
 • 10 januari 2020: 80% nota naar stichting (indien toekenning).
 • 15 januari: Aankondiging om verslagging te doen voorgaand jaar.
 • 28 februari: Sluitingsdatum verslaglegging voorgaand jaar.
 • 30 april: Toewijzing restbedrag voorgaand jaar op basis van verslaglegging.
 • 15 mei: Nota restbedrag naar stichting.

Voordat je je aanvraag doet, hier staan de criteria daarvoor.