In memoriam: Neel Struijk – Van Bergen (1932-2021)

‘Oprecht, standvastig, warm, bescheiden, ruimhartig, ruimdenkend. Tot het laatst openstaand voor de ander met al haar intrinsieke goedheid. Een onvoorwaardelijke vriendin, met een wilskracht die onuitputtelijk leek. Neel heeft heel veel voor Stichting Marline Fritzius betekend, zij was de “founding mother”.’

Dit is slechts een greep uit de hartverwarmende reacties naar aanleiding van het overlijden van Neel in augustus jongstleden.

Vriendschap

Neel werkte als spraaktherapeut (logopedist) op de revalidatieafdeling van het Lucasziekenhuis in Amsterdam. In 1976 treft zij daar Marline als afasiepatiënt. Tijdens de behandeling ontstaat er een vriendschap tussen de vrouwen die tot Marlines dood, 30 jaar later, duurt. Marline was een eigenzinnige en onafhankelijke vrouw, eigenschappen die Neel herkende en waardeerde.

Neel was naast andere vrienden van Marline, een grote steun voor haar. Met enige regelmaat reisden zij samen naar het door Marline zo geliefde Zwitserland, waar Marline de inspiratie vond om het schilderen weer op te pakken, hetgeen onder andere resulteerde in haar serie Mossen.

Marline besprak vaak met Neel hoe zij haar droom om een atelier na te laten voor mensen met afasie, kon vormgeven. Na haar dood bewaakte Neel als vriendin en secretaris van het bestuur van Stichting Marline Fritzius met bevlogen zorgvuldigheid het gedachtegoed van Marline.

Marlines droom

Jarenlang ontfermde Neel zich over de vele spullen die Marline bewaard had, ook voor anderen. Met precisie en respect zorgde Neel dat alles bij de juiste personen terugkwam. Soms waren dat de erfgenamen van de eigenaren. Zo ontvingen mensen alsnog de liefdesbrieven van hun ouders die decennia lang in een doosje op Marlines zolder bewaard waren gebleven.

Later begeleidde Neel, inmiddels achter in de zeventig, de verbouwing van de twee panden aan de Brouwersgracht en legde zij de eerste contacten met het afasiecentrum in Amsterdam.

Met de ontelbare uren die zij aan de stichting besteedde stond Neel aan de basis van de verwezenlijking van Marlines droom: het creëren van een plek waar mensen met afasie zich beeldend kunnen uiten, resulterend in de Stichting Marline Fritzius.

Openhartig

Toen ik in 2009 bij de stichting betrokken raakte, trokken Neel en ik jarenlang intensief met elkaar op. Neel vertelde veel over wat Marline met de stichting voor ogen had. Daarnaast heb ik met niemand anders van haar generatie zulke openhartige en intieme gesprekken gevoerd. Ook daardoor heeft Neel een onvergetelijke plek in mijn hart.

Dag lieve Neel, dankjewel voor de enorme hoeveelheid werk die jij voor Marline en haar mooie stichting hebt verzet en voor alles wat je hebt betekend in het leven van hen die jou hebben gekend.

Namens allen van Stichting Marline Fritzius zijn wij in gedachten bij ‘onze’ Neel en leven we mee met allen die haar lief hadden en hebben,

Hanna Velthoen