Raindrops van Anja naar Astrid

Het schilderij Raindrops van Anja zal de komende maanden hangen in het kantoor van Astrid van Reell Precision Manufacturing. Recent kwamen Anja en Corinna van het afasie-atelier in Sittard het schilderij overhandigen.

Astrid (links) en Anja houden het schilderij vast. Foto: Corinna Sipkema.

Anja schildert sinds 2019 in Sittard. Omdat het organiseren van tentoonstellingen vaak niet haalbaar is, heeft Corinna, de coördinator van het atelier, de ‘uitleententoonstelling’ in het leven geroepen. ‘Zo kunnen deelnemers toch laten zien wat ze maken, legt Corinna uit. ‘Het idee van de uitleententoonstellingen is als volgt: deelnemers stellen werkstukken beschikbaar om uitgeleend te worden voor een bepaalde periode. Dat kan drie, vier of zes maanden zijn.’

‘In ons atelier staat een map met foto’s van de werken en de nodige informatie, zoals de naam van de maker, de titel van het werk, de afmetingen en het materiaal waar het van gemaakt is. Een geïnteresseerde (bedrijf, praktijk, kantoor of winkel) kan een werk kiezen en dat een periode ophangen. Wij vragen als tegenprestatie dat ze er informatie over onze groepen bij hangen en mogelijk wat folders neerleggen.’

Kinderschoenen

Volgens Corinna staat het project nog in de kinderschoenen: ‘De komende tijd ga ik werken aan het uitbreiden van plaatsen waar de kunstwerken mogen hangen.’

Inmiddels hangen er nu op twee plaatsen werken van de deelnemers met afasie in Sittard. Voor het eerst zijn er werken na zes maanden gewisseld. Een aantal is ook verkocht. Anja wilde haar Raindrops echter niet verkopen. Daarvoor is ze te veel aan het schilderij gehecht. Wel vond ze het goed dat het schilderij acht maanden in plaats van zes maanden in het kantoor van Astrid mag blijven hangen.

Trots

Corinna: ‘Ze was best trots op de belangstelling voor haar schilderij. Ik zie dat de deelnemers genieten van de interesse voor hun werk. En degene die het werk ontvangt vindt het ook leuk om de maker te ontmoeten. Ik vraag nu dus iedere keer of de kunstenaar mee wil als ik een werk wegbreng.’
Overigens heeft Reell Precision Manufacturing de schildersgroepen ook de afgelopen twee jaar financieel ondersteund. Het atelier wordt door onze stichting mede mogelijk gemaakt middels een financiële bijdrage.

Woonachtig in de buurt van Sittard en ook geïnteresseerd in kunst gemaakt in het atelier? Neem dan contact op met Corinna: corinna.sipkema@icloud.com.