Formulier Verslaglegging donatie van Stichting Marline Fritzius

Verslag voor het jaar
*

Aanvrager (organisatie)
Naam
*
Adres
*
Plaats
*
Telefoon
*
Email
*
Website
*

Bankgegevens
Rek.nr
*
T.n.v
*
O.v.v
*

Contactpersoon
Naam
*
Functie
*
Telefoon
*
Email
*

Inhoudelijk
Kunstvorm
*
Locatie
*
Duur van een bijeenkomst
*
Dag/dagdeel
*
Aantal bijeenkomsten
(per jaar) *
Aantal deelnemers
(gemiddeld per bijeenkomst) *

Kunstenaar (docent)
Naam
*
Website/facebook

Email
*
Telefoon


Uitgaven
Honorarium kunstenaar per bijeenkomst
(Euro) *
Honorarium kunstenaar totaal
(Euro) *
Materiaalkosten
(Euro) *
Overige kosten
(Euro) (specificeren) *
Totaal
(Euro) *

Eigen bijdragen deelnemers [totaal]
(Euro) *
Bijdragen andere subsidiegevers [totaal]
(Euro) *
Overheidsbijdragen b.v. Wmo [totaal]
(Euro)

Inhoudelijk verslag (max 150 woorden)* = verplicht veld

Eventuele bijlagen (zoals excel overzicht financiën) kunnen als bijlage per mail worden toegestuurd naar info@stichtingmarlinefritzius.nl.

De Stichting Marline Frizius kan u vragen uw uitgaven nader te specificeren. Bijvoorbeeld door bonnen voor de aanschaf van materiaal, afschriften van de betaalde bedragen aan docenten, uw boekhouding resp. financieel jaarverslag te overleggen.

De Stichting Marline Frizius stelt het op prijs overige informatie (uitnodigingen of aankondigingen voor exposities, fotomateriaal van werk etc) door het jaar heen van u te ontvangen.