Waarom is schilderen en boetseren belangrijk voor mensen met afasie?

Wanneer mensen zich niet meer in taal kunnen uitdrukken, kan het uiten in beeld een plezierige en betekenisvolle bezigheid zijn. Het creatieve gedeelte van de hersenen is intact gebleven.

Daarnaast hebben de bijeenkomsten in de ateliers ook een sociale functie. Het lotgenotencontact geeft herkenning; aan één woord heeft men vaak genoeg. Omdat mensen vaak jaren achtereen blijven schilderen ontstaan er vriendschappen.