Wie was Marline Fritzius?

 

Marline Fritzius

Marline (1936 – 2006) was een Nederlandse kunstenaar, actrice en documentairemaakster. Op tweeënveertigjarige leeftijd kreeg Marline ten gevolge van een operatie, waarbij en bloedpropje naar haar hoofd schoot, afasie.

Ze ontdekte hoe stimulerend en in zekere zin genezend het was om in beeld te denken en te werken toen haar taalvermogen was aangetast. Ze besloot andere mensen met afasie ook een kans te geven de positieve uitwerking van het schilderen te ervaren. Daarom stichtte ze de Stichting Marline Fritzius en stelde ze haar atelier aan de Brouwersgracht in Amsterdam beschikbaar.

Zie voorbeelden van Marlines werk en haar levensloop hier.